Zadbaj o swojąfigurę oraz piękno
Kategorie

Regulamin korzystania z siłowni i sali fitness

 1. Zajęcia na siłowni i sali fitness odbywają się tylko pod nadzorem instruktora lub nauczyciela.
 2. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
 3. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej.
 5. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigu ciężaru. Przed przystąpieniem do zajęć osoba prowadząca powinna sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 6. Zespół korzystający z siłowni i sali fitness zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 7. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel.
 8. Wszystkie zauważone nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać.
 9. Zanim przystąpisz do treningu właściwego zrób rozgrzewkę (skakanka, ćwiczenia w miejscu)
 10. Bądź ubrany w odpowiedni strój sportowy, pamiętaj o zmianie i odpowiednim obuwiu.
 11. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia bądź pewien, że wiesz jak wygląda jego prawidłowe wykonanie. Skorzystaj z rady instruktora lub innych ćwiczących.
 12. Przygotuj maszynę zanim zaczniesz ćwiczyć. Niektóre maszyny wymagają nawet kilku dostosowań.
 13. Pamiętaj o bezpieczeństwie (zakrętkach, zawleczkach) na maszynach. Uważaj na wystające elementy.
 14. Dobierz odpowiednie obciążenie. Nie popisuj się zakładając max obciążenia. Dostosuj ciężar do swoich możliwości tak byś mógł wykonać 8-12 powtórzeń.
 15. Wykonując ćwiczenia obciążenie należy opuszczać powoli a nie puszczać ciężar z hukiem.
 16. W momencie zmiany obciążenia, nie należy wykonywać żadnych ćwiczeń na danym urządzeniu z zachowaniem uwagi na urządzenia pozostałych ćwiczących.
 17. Koncentruj się na tym co robisz, prawidłowe wykonanie ćwiczenia czyli odpowiednia technika jest podstawą efektywności treningu.
 18. Podczas jazdy na rowerze obciążenie dostosowujemy indywidualnie do własnych możliwości. Nie wolno rozpędzać się do dużej częstotliwości obrotów i próbować wyjąć nogi z pedałów.
 19. Osoba,która pierwszy raz przychodzi do klubu ma obowiązek przez jeden miesiąc uczestniczyć w zajęciach o stopniu początkującym.
 20. Na zajęcia ze stepem mogą przychodzić osoby, które opanowały rytm zejścia/wejścia na step i potrafią reagować na komendy słowne i obrazowe.
 21. Fitness Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku
  • mniejszej ilości osób niż 3,
  • świąt, dni wolnych od pracy,
  • w okresie wakacji.
 22. Uczestnicy zajęć mają obowiązek wykonywania wszystkich zadań zleconych przez prowadzących zajęcia.
 23. W przypadku złego samopoczucia, uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić to do instruktora przed zajęciami.
 24. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.
 25. Zabrania się palenia tytoniu ,spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć.
 26. Fitness Klub zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.
 27. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznać się z w/w regulaminem i podpisaniem oświadczenia ,że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w zajęciach oraz ćwiczeń na własną odpowiedzialność.
 28. W przypadku zniszczenia jakichkolwiek urządzeń, sprzętu Fitness Klubu, uczestnik zajęć będzie pociągnięty do odpowiedzialności i zwrotu kosztów.
 29. Uczestnicy zajęć mają obowiązek na bieżąco sprawdzać informacje o regulaminie oraz terminach zajęć.
 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji, z powodu sił wyższych.
 31. Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii, zegarków, bransoletek, pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów.
 32. Osoba podpisująca regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany przez siebie adres e-mail.
 33. Nie dostosowanie się do w/w punktów w regulaminie grozi wydaleniem z Fitness Klubu-7.
Copyright © 2011 KLUB FITNESS "Fit7". All rights reserved
ul. Leśmiana 1, 95-100 Zgierz
Projekt i realizacja: SINTE